Česky - Deutsch - English

NĚMČINA V PRAZE
S RODILÝM MLUVČÍM

Německá konverzace
NĚMECKÁ KONVERZACE
Obchodní němčina
OBCHODNÍ NĚMČINA
Němčina pro lékaře
NĚMČINA PRO LÉKAŘE
Němčina pro děti
NĚMČINA PRO DĚTI
Učitel němčiny

PŘEDSTAVUJI SE

REFERENCE
CENY
KONTAKT


Matthias Trabandt


Zdokonalte svojí aktivní znalost němčiny prostřednictvím konverzací. Témy jsou voleny inviduálně pro každého studenta:

 • Konverzace a hraní rolí se zaměřením na specifická témata
 • Rozšíření aktivní slovní zásoby
 • Zlepšení výslovnosti, přízvuku ve slovech a intonace vět

Více »

Německé lekce se zaměřením na použití jazyka v reálných pracovních situacích dle Vašich potřeb:

 • Mluvená komunikace v osobním styku nebo telefonicky
 • Písemná komunikace - dopisy a e-maily
 • Prezentace
 • Vyjednávání

Více »

 

Němčina pro lékaře, zdravotní sestry a další pracovníky ve zdravotnictví. Připravím vás pro tyto typické situace:

 • Dialog s pacienty, konzultace a anamneze
 • Vizity v nemocnici
 • Přijímací pohovor, sebeprezentace, seznámení s kolegy

Více »

Vaše děti si zamilujou studium nového jazyka použitím her a zábavných interaktivních cvičení:

 • Akční lekce se zaměřením na reálné situace
 • Úkoly a hry k procvičování rytmu řeči
 • Krátké psané úkoly založené na intonaci
 • Výuka s použitím hudby

Více »